Seuratoiminta

Raahe-seuralta voi hakea stipendejä ja avustuksia. Tarkoitus on tukea hanketta tai opinnäytetyötä, joka liittyy Raaheen, kotiseututyöhön, paikalliskulttuuriin tai kulttuuriympäristön vaalimiseen. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi raahelaisen kulttuuriperinnön tallennus ja sen esitteleminen, kulttuuri- ja luonnonympäristön hankkeet tai paikalliskulttuuriin liittyvä tieteellinen ja taiteellinen työ – erityisesti kaikille avoimet tapahtumat ja näyttelyt.

Hakemukset tulee lähettää puheenjohtajalle. Raahe-seura ry:n johtokunta jakaa myös harkinnanvaraisia avustuksia ja stipendejä läpi toimintakauden. Avustuksen saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä johtokunnalle ja toimittaa mahdollinen opinnäytetyö, julkaisu, tuote tai tiedote toteutetusta tapahtumasta Raahe-seuran kokoelmiin. Hankkeen, tapahtuman, julkaisun tai tuotteen peruuntuessa tulee avustus palauttaa.