2021 – Kauko Ilkko

Hänet palkittiin työstä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja Raahen
kaupunkikuvan elävöittämisestä kivijalkaliikkeen pitäjänä.